Zákaznický vývoj

Zákazníkům nabízíme možnost zrealizovat svůj promyšlený nápad. Produkty jsou z naší strany vedeny k jednoduchosti, praktickému využití a intuitivnímu ovládání. Klademe důraz na to, aby byl produkt v souladu s výrobním, obchodním a marketingovým plánem zákazníka, aby měl produkt požadovanou úroveň a poskytoval přidanou hodnotu.

Náš FULL SERVICE zahrnuje:

  1. Samotný vývoj produktu - Vývoj probíhá za odborné koordinace projektu z naší strany, ve velmi úzké spolupráci zákazníka – nás - našich dodavatelů elektronických součástek, a v souladu s platnými předpisy.
  2. Výrobu vzorku a nulté ověřovací série - Disponujeme vlastní vzorkovou výrobou. Dokážeme tak velice rychle ověřit zapojení produktu a zpracovat dokumentaci pro prezentační/marketingové účely.
  3. Certifikaci v akreditovaných zkušebnách - V konečné fázi vývoje produktu zajistíme certifikaci EMC pro splnění elektromagnetické kompatibility v akreditovaných zkušebnách. Našeho zákazníka zastoupíme i při specifických zkouškách nebo certifikacích potřebných pro danou aplikaci.
  4. Komplexní zajištění výrobního procesu - Realizujeme maloobjemové, středně i velkoobjemové zakázky při zachování dostupnosti produktu a kvality v použitých komponentech. Proto spolupracujeme s desítkami dodavatelů a výrobců, abychom mohli splnit požadované termíny ve vysoké kvalitě směřující k bezchybné funkčnosti produktu, tj. jeho spolehlivosti.
  5. Testování produktů - Jako výrobci elektroniky umíme navrhnout a vyrobit přípravky, testovací a kontrolní software a další potřebnou elektroniku pro testování finálních produktů před prodejem. Tento krok je nezbytný a vždy jej zařazujeme do procesů výroby.
  6. Kompletace a produktové balení - Dle předpisů a požadavků vybavíme a pečlivě zabalíme produkt do požadovaného vzhledu a zvyklostí odběratele, a odešleme v dohodnutý termín na místo určení.

» Přejít na PRODUKTY

» Pokračovat dále ZMĚNA V PRODUKTU

Naše služby

Na základě poptávky a nejnovějších celosvětových trendů vymýšlíme a realizujeme naše vlastní produkty. Na přání zákazníka je možné provést jejich úpravu a branding tak, aby produkt splňoval jeho představy.

Nabízíme rovněž vývoj zcela nového zákaznického produktu v režimu FULL SERVICE, který vedle vývoje zahrnuje výrobu vzorků, sériovou výrobu, kompletaci a zabalení produktů, případně zajištění certifikace v akreditovaných zkušebnách.

 

obrázek

Prodej
produktu

Zjistit více
obrázek

Úprava / branding
produktu

Zjistit více
obrázek

Vývoj nového
produktu

Zjistit více